search
menu
Proffmetall

Молибден пруток

Продукт Марка Диаметр,мм ГОСТ, ОСТ, ТУ
Молибден пруток МЧВП 18 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток ОЧМ 18 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток ТСМ-4 18 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток ТСМ-7 18 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток М-5 19 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток М-6 19 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток М-МП 19 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток МНб-М 19 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток МР-47ВП 19 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток МЧ-1 19 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток МЧВП 19 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток ОЧМ 19 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток ТСМ-4 19 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток ТСМ-7 19 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток М-5 20 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток М-6 20 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток М-МП 20 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток МНб-М 20 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток МР-47ВП 20 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток МЧ-1 20 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток МЧВП 20 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток ОЧМ 20 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток ТСМ-4 20 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток ТСМ-7 20 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток М-5 22 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток М-6 22 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток М-МП 22 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток МНб-М 22 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток МР-47ВП 22 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток МЧ-1 22 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток МЧВП 22 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток ОЧМ 22 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток ТСМ-4 22 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток ТСМ-7 22 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток М-5 24 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток М-6 24 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток М-МП 24 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток МНб-М 24 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток МР-47ВП 24 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток МЧ-1 24 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток МЧВП 24 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток ОЧМ 24 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток ТСМ-4 24 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток ТСМ-7 24 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток М-5 26 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток М-6 26 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток М-МП 26 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток МНб-М 26 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток МР-47ВП 26 ТУ48-19-247-87
Молибден пруток МЧ-1 26 ТУ48-19-247-87
whatsapp
Поиск по сайту